<We_can_help/>

What are you looking for?

>Alexandru Pânișoară

Alexandru Pânișoară

Urbanist / Corlățel

Mesajul meu pentru România 2118:

Unitatea românilor nu ține de teritoriu în sine, pentru că azi suntem pretutindeni. Ține de limbă, tricolor și idealurile noastre comune...

Biografie:
Alexandru Pânișoară este urbanist român și om politic, cu specializare în dreptul urbanismului și strategii de dezvoltare și planificare spațială. Consultant al unei instituții financiare internaționale din România și al Ministerului Culturii și Identității Naționale pe proleme de urbanism, amenajarea teritoriului, mediu și construcții. A contribuit prin lucrări de specialitate la îmbunătățirea cadrului legislativ în materia urbanismului.


200+ mesageri ai prezentului pentru România viitorului