<We_can_help/>

What are you looking for?

>Arhim. Melchisedec Velnic

Arhim. Melchisedec Velnic

Stareț / Putna

Mesajul meu pentru România 2118:

Noi, smeriții și nevrednicii urmași ai marilor noștri români, ne-am silit cu toată puterea, din tot cugetul și cu toată virtutea să rămânem fideli moștenirii părintești pe care am primit-o...

Biografie:
S-a născut la 22 octombrie 1961, în comuna Ceplenița, județul Iași, din părinții Vasile și Teodora Velnic. A fost botezat cu numele de Mihai. A urmat cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț, în perioada 1979–1984, și ale Institutului Teologic de Grad Universitar din București, între 1985–1989. Urmând chemării tainice a Bunului Dumnezeu, după terminarea studiilor, a îmbrățișat viața monahală, parcurgând diferitele etape ale nevoințelor și rânduielilor călugărești, după cum urmează: 1 iulie 1989 – închinoviat la Mănăstirea Putna; 7 septembrie 1989 – tuns în monahism la Mănăstirea Putna de Arhim. Iachint Unciuleac, cu numele Melchisedec; 15 august 1990 – hirotonit ieromonah de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei; 7 decembrie 1992 – numit stareț al Mănăstirii Putna de Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Pimen al Sucevei și Rădăuților, în urma alegerii de către soborul mănăstirii; 1 mai 1997 – numit exarh al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Ca stareț al Mânăstirii Putna s-a străduit, împreună cu obștea mânăstirii, să ducem mai departe, după putință, viața și tradițiile acestei așezământ istoric, vatră de spiritualitate și cultură românească.


200+ mesageri ai prezentului pentru România viitorului