<We_can_help/>

What are you looking for?

>Cecilia Ghibu

Cecilia Ghibu

Inginer / Stockholm

Mesajul meu pentru România 2118:

Viața voastră să fie frumoasă, așa cum înțelegeți voi frumusețea. Și mai sper ca iubirea, cinstea, compasiunea și prietenia încă sunt sentimente care au sens și sunt prețuite. Nu uitați, dragi români de viitor, nici de vechile noastre proverbe și zicători, care vă pot îndruma adesea pașii...

Biografie:
Numele meu este Cecilia Ghibu (näscutä Ulmeanu), näscutä la 22 ianuarie 1949, în orașul Timișoara, Banat , Romånia. Pärintii mei Ulmeanu Florea și Cornelia (näscutä Bocerean), sau cunoscut la Timișoara și s-au cäsätorit în 1939. Au trăit momente foarte frumoase dupä spusele lor în acea perioadä , dinaintea celui de-al doilea räzboi Mondial. Am avut o familie frumoasä, dar din päcate pärintii nu mai sunt printre noi. Am rämas eu și soră mea cu familiile noastre. Tatäl meu a studiat la Facultatea de Mecanicä București, iar mamă a urmat liceul pedagogic “Carmen Silvă din Timișoara. Mamă nu a profesat ci și-a alocat tot timpul și toatä grijă educärii noastre, a celor douä fețe Rodica (n 1941) și Cecilia (n. 1949). Soră mea , Rodica , a studiat la Universitatea din Timișoara – Matematicä și Fizicä și a profesat că profesoarä. Eu am studiat la Facultatea de Electrotehnicä și mi-am obținut diplomă de inginer în 1971. Pe soțul meu , Emil Ștefan Ghibu, l-am cunoscut la facultatea de Electrotehnicä din Timișoara unde am fost amåndoi studenți. Ne-am cäsätorit pe 18 iulie 1970. Primele informații legate de familia viitorului meu soț au fost legate de fratele bunicului lui, Onisifor Ghibu. Apoi de faptul cä Emil Ștefan și-a petrecut foarte mult timp aläturi de acest unchi, în loc sä alerge la fotbal cu bäietii. L-a ajutat cu inregisträri pe casete de magnetofon sau cu mici treburi casnice, fiind fascinat de poveștile acestui filozof, luptätor și pedagog romån erudit. Deși avea o vårstä inaintatä și suferise că urmare a represiunii comuniste, incä mai avea o activitate bogatä, legatä de drepturile națiunii romånesti. Eu l-am intålnit dupä cäsätoria cu Emil și nu pot uita gestul prietenos al Unchiului și cäldura cu care mi-a vorbit de Emil Ștefan, soțul meu. Mi-a fäcut cadou poezia ”IF” de R. Kippling, scrisä cu grijä pe o coalä de hårtie, cu urärile de bine și prosperitate în familia pe care tocmai o formasem. Astfel simțul luptei pentru dreptate i s-a înfiripat de timpuriu tånärului Emil Ștefan. Unchiul Onisifor, a devenit simbolul acestei familii și astfel și azi , familia Ghibu lärgitä se intålneste în fiecare an la Säliste, în prima säptämånä a lunii august pentru comemorarea înaintașilor neamului, dar mai ales a Unchiului Onisifor Ghibu, a fost recunoscut ca un pedagog, și luptätor pentru națiunea romånä din Transilvania și Basarabia. Am lucrat putinä vreme ca inginer, deoarece m-am axat pe Informaticä și m-am specializat în programare și analizä informaticä. Astfel am lucrat ca analist-programator și instructor la Centrul de Calcul Electronic din Sibiu. Apoi am funcționat ca Șef de Oficiu de Calcul la Întreprinderea de tricotaje “Drapelul Roșu “ din Sibiu, pånä în octombrie 1989. În anul 1972, 08 mai, s-a näscut primul nostru copil, o fetitä, Laura Ghibu, iar pe 24 octombrie 1973 s-a näscut incä o fetitä, Gabriela Ghibu. Astfel familia noasträ a fost completa și fericitä. Dupä o vizitä în Statele Unite ale Americii , la fratele säu, Emil Ștefan, ca urmare a situației mele de sänätate și ca urmare a unui incident la întoarcerea în tarä din SUA, fiind încadrat ca “ persona non grata” de oficialitätiile romånesti din New York, a hotäråt sä se refugieze în Suedia, dupä multe främåntäri sufletești. În 1986 fusesem plecați în Germania și deși aveam posibilitatea sä ne stabilim acolo și sä luäm viața de la început , Emil Ștefan a fost ferm convins cä menirea lui este sä se intoarcä în Romånia și sä lupte împotriva comuniștilor. Viață insä își are regulile ei și astfel, ne-am început o nouä viatä în Suedia. Cum am fost noi invätati cä “Omul sfințește locul”, ne-am pus pe treabä cu toatä familia. Laura a devenit medic stomatolog , iar Gabriela mathematician. Fetele noastre au fost la fel marcate de sentimental dreptätii și adevärului insuflat de noi. În Suedia am muncit la început ca programator, apoi dupä completarea studiilor universitare am fost profesor la un liceu de informaticä din Malmö. Soțul meu s-a afirmat ca manager regional pentru o firmä producätoare de pardoseli din PVC, de mare succes, responsabil în primul rånd pentru piața din Romånia. Eu am activat ca Președintele Asociației romånesti ”Carpati ” din Malmö 1995-2015, unde am continuat sä pästräm unitä comunitatea cu tradițiile și datinile romånesti. În 2015 eu m-am pensionat și ne-am mutat de la Malmö la Stockholm. În țara străină, cu eforturi considerabile, am reușit să avem o viață bună, fără griji materiale și cu multe împliniri profesionale. Fetele au terminat facultatea, s-au căsătorit și ne-au bucurat cu trei nepoate care și ele se pregătesc cu seriozitate pentru viață. Marea Unire din 1 Decembrie 1918 a fost și rămane, un eveniment sublim a istoriei românești.


200+ mesageri ai prezentului pentru România viitorului