<We_can_help/>

What are you looking for?

>Diana Pânișoară

Diana Pânișoară

Inginer / Valea Argovei

Mesajul meu pentru România 2118:

Ceea ce ne-a unit în 1918 se regăsește și astăzi în spiritul românilor. Și va dăinui și peste 100 de ani, și chiar peste 1000 de ani...

Biografie:
Diana Pânișoară, născută în Constanța, este inginer cercetător în energie nucleară. A contribuit prin lucrări de profil la îmbunătățirea randamentului termic a reactorului niclear și la răcirea reactorului în caz de accident pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă.


200+ mesageri ai prezentului pentru România viitorului