<We_can_help/>

What are you looking for?

>Dumitru Preda

Dumitru Preda

Istoric / București

Mesajul meu pentru România 2118:

Unitatea românească rămâne o realitate pe care vicisitudinile politice şi actele vremelnice de forţă nu au putut şi nu o pot schimba. Iată de ce, ea se cere apărată cu dârzenie şi curaj. Soarta ei stă în primul rând în puterea braţelor şi minţilor noastre, în tăria inimilor milioanelor de români, în noi înşine...

Biografie:
Dumitru PREDA (n. 1951) este profesor universitar și diplomat de carieră. Șef de promoţie – Facultatea de Istorie, Bucureşti (1974). Doctor în Istorie; Alumni Fulbright, Georgetown University. Arhivist principal, Cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie şi Teorie Militară, Bucureşti (1974-1997). Din 1997, prin concurs (loc I), în Ministerul Afacerilor Externe, a parcurs toate treptele ierarhiei diplomatice. Şef al Arhivei istorice şi Director al Direcţiei Arhivelor Diplomatice (1997-2002); Editor-coordonator al Colecţiei naţionale de Documente Diplomatice (1999-2004); primul observator al României pe lângă UE a Arhivelor Diplomatice (1998-2004); Delegat permanent adjunct şi însărcinat cu afaceri a.i. al României pe lângă UNESCO-Paris (2002-2007); Director al Direcţiei pentru Originarii din România (2008-2009); Ambasador extraordinar şi plenipotentiar la Havana (2011-2016). Diploma de merit a Ministerului Afacerilor Externe pentru „contribuţie de excepţie la activitatea diplomatică a României” (2002). Profesor universitar de istorie şi ştiinţe politice (din 2001). Cadru didactic universitar (invitat, asociat) din 1980 (Academia Militară, Institutul Politehnic Bucureşti, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, Universitatea Banatului-Timişoara, Universitatea Ovidius-Constanţa, etc.). Membru şi trezorier al Biroului Comisiei Internaţionale de Istorie a Relaţiilor Internaţionale (2006-), membru al Comitetului de Bibliografie al Comisiei Internaţionale de Istorie Militară (din 1990-). Participant la congresele internaţionale (mondiale) de istorie (1980 – Bucureşti, 1990 – Madrid,1995 – Montreal, 2000 – Oslo, 2005 – Sydney, 2010 – Amsterdam, 2015 – Jinan) şi la peste 70 colocvii şi conferinţe ştiinţifice în Italia, Franţa, Spania, Belgia, Elveţia, Austria, ex-Iugoslavia, Serbia, Grecia, Turcia, R. Moldova, Polonia, Bulgaria, RF Germania, Marea Britanie, Suedia, Israel, Lituania, Maroc, Japonia, Republica Sud Africană, Canada şi SUA. Vicepreşedinte al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni (din 2008). Autor, co-autor şi editor/coordonator a peste 55 volume şi 180 studii şi articole ştiinţifice publicate în România şi alte 10 ţări; colaborări în presă, Radio şi TV. Membru al consiliului ştiinţific şi co-fondator al revistei „Document” (Arhivele Militare Române). Premiul „Mihail Kogălniceanu” pentru Istorie al Academiei Române (1994), Marele Premiu al „Revistei de Istorie Militară” (1992, 1994, 1996). Premiul „N. Iorga” (1998), Premiul „Dimitrie Onciul” (1999), Premiul special (2002), Premiul „Grigore Gafencu” (2009, 2010), „Eudoxiu de Hurmuzaki” (2011) şi „Constantin Kiriţescu” (2017) ale Fundaţiei şi revistei „Magazin Istoric”; Premiul special „Dragalina” (2017) al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Premiul special pentru „Opera omnia”, Fundaţia Alexandrion (2018) etc.


200+ mesageri ai prezentului pentru România viitorului