<We_can_help/>

What are you looking for?

>Florian Gaman

Florian Gaman

Inginer / Piatra Craiului

Mesajul meu pentru România 2118:

Draga noastră România, măcar până în 2118, dar preferabil cât mai curând, ne dorim se poată ajunge pe autostrăzi și căi ferate într-un timp comparabil cu cel parcurs în țările vestice de la: Vama Veche la Carei; Baziaș la Rădăuți - Prut; Cenad la Huși; și de la Zimnicea la Sighetu Marmației...

Biografie:
Conf. Univ. Dr. Ing. Florian Gaman este absolvent, inginer și master în profilul construcții, specializarea tehnologii speciale în construcții al Facultătii de Construcții Civile Industriale și Agricole (FCCIA) din Universitatea Tehnică de Construcții București. În 1998 a abolvit Școală de Studii Academice Postuniversitare de Urbanism și Restaurarea Monumentelor, specializarea Urbanism și Amenajarea Teritoriului, a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Din anul 2005 este Doctor în domeniul Inginerie Civile. Florian desfăsoară activitate didactică și a parcurs toate gradele didactice universitare începând de la preparator pană la conferențiar în cadrul FCCIA specializarea Inginerie Urbană Dezvoltare Regională și a programului de masterat Dezvoltare Urbană și Regională. În cadrul proiectelor de cercetare derulate în cadrul UTCB, Florian s-a concentrat în special pe tema evaluării riscului și a managementului dezastrelor naturale și antropice și pe tema dezvoltării urbane și regionale. În paralel cu activitatea didactică și de cercetare din UTCB, Florian desfăsoară activităti de consultantă tehnică de specialitate, pentru diferite firme și instituții implicate în elaborarea de politici de dezvoltare a infrastructurii publice sau în derularea proiectelor de infrastructură pentru dezvoltare urbană și regională cu finanțare externă.


200+ mesageri ai prezentului pentru România viitorului